Neselva Kraftverk AS

Kraftverket vart sett i drift 11 mars 2004, og er på 250 kw.

Det har ei røyrgate på 1050 meter. Turbinen er levert av Spetals Verk AS, Kongsvinger.